top of page

Integrált esélyteremtés és felzárkóztatás komplex programokkal vidéki térségben élő gyermekek és fiatalok számára

A kedvezményezett neve: Palotabozsok Községért Alapítvány,

A projekt címe: Integrált esélyteremtés és felzárkóztatás komplex programokkal vidéki térségben élő gyermekek és fiatalok számára

A szerződött támogatás összege: 562 033 535 Ft.-Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása 

A projekt címe: Integrált esélyteremtés és felzárkóztatás komplex programokkal vidéki térségben élő gyermekek és fiatalok számára.

Megvalósítás helyszíne: Palotabozsok, Kossuth u. 73.

efop_1_2_12_17_2017_00010_c_fekvo_nyomdai.jpg

A projekt egy magas hozzáadott értékű megoldás kíván lenni a felhívásban foglalt szempontok figyelembevételével. A projekt célrendszere az érintett célcsoportok társadalmi helyzetének pozitív változásait helyezi előtérbe. Mindezt annak érdekében, hogy a várt eredmények és a hatás minél jobban érvényesülhessen. Földrajzilag a projekt elsősorban a Dél-Dunántúl régióra fókuszál annak érdekében, hogy a várt eredmények és a projekt hatásai jobban érvényesülhessenek ebben a hátrányos helyzetű térségben. A projekt átfogó célja, hogy hozzájáruljon a Dél-Dunántúl régióban élő gyermekek és fiatalok esélyeinek növeléséhez, a képességek, köztük a szociális kompetenciák kibontakoztatásához, a közösségépítés, a társadalmi együttműködés erősítéséhez, valamint az egészséges életmód alakításához. A projekt stratégiai céljai: hozzájárulás az egészségügyi, a lakókörnyezeti, a közösségi, a szociokulturális és az iskolázottsági hátrányok felszámolásához, a társadalmi integráció elősegítése, az aktivitás ösztönzése és a társadalmi kohézió növelése, az értékteremtés, a közösség- és önfejlesztés, a fenntarthatóság pilléreinek támogatása. Mindezen célokat jól fókuszált tevékenységek elvégzésén keresztül kívánja a projekt megvalósítani elsősorban Dél-Dunántúl régió elmaradott, hátrányos helyzetű települései vonatkozásában. A projekt célcsoportjai: a köznevelési intézmények 4-11. évfolyamára járó tanulók. Kiemelt tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a hátrányos helyzetű és a fogyatékossággal élő tanulókra. A projekt cél- és tevékenységrendszere közvetlenül kapcsolódik az EFOP Együttműködő társadalom prioritásaihoz és intézkedéseihez, továbbá harmonikusan illeszkedik az alábbi stratégiai dokumentumokban lefektetett elvekhez, célokhoz: Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Egészséges Magyarország 2014-2020”, Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020, Duna Régió Stratégia, „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia. A pályázat benyújtója: Palotabozsok községért Alapítvány.

A projekt keretében a pályázó az alábbi tevékenységeket tervezi megvalósítani. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek: célcsoport bevonása, a célcsoport toborzása, kiválasztása, adminisztrációs feladatok ellátása, a szervezett foglalkozások teljes körű  lebonyolítása, bentlakásos szervezett foglalkozás keretei között a gyermekek aktivitására építő, élménypedagógiát alkalmazó, a hátrányokat közvetlenül kompenzáló programok szervezése és lebonyolítása, a foglalkozások megvalósításában részt vevők, önkéntesek, segítők felkészítése és érzékenyítése, szakmai műhelyek, programok, workshopok szervezése és lebonyolítása, programok fejlesztése és azok ismertetése, jó gyakorlatok disszeminációja, ismertté tétele projektmegvalósítók között , programcsomag, szükséges felszerelés biztosítása (tisztasági csomag) a bentlakásos foglalkozásokon részt vevő tanulóknak.

A bentlakásos programokon 5180 fő vesz részt.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés) 2022.08.07.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.12-17-2017-00010

A projekthez kapcsolódó dokumentációk:

infoblokk_jobb_also_burned.png
bottom of page