top of page

Palotabozsok Községért Alapítvány

A Palotabozsok Községért Alapítványt a BOZSOKI Mezőgazdasági Szövetkezeti Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69., cégjegyzékszám: 02-10-060395, adószám: 24690289-2-02, képviseli: Jordán József, jogelőd: Palotabozsoki Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet (cégjegyzékszám: 02-02-060057, adószám: 11003636-2-02)) alapította 2011.03.07-én.

Az Alapítvány székhelye: 7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 73.

Az Alapítvány célja: Palotabozsok község fejlesztése, a község épített és természeti környezetének védelme, a község szépülését szolgáló tevékenységek támogatása. Az alapítvány célja továbbá a fiatalok helyben maradásának támogatása, a falu megtartó képességének elősegítése, illetőleg mindezen tevékenységekhez anyagi támogatás nyújtása.

 

Az Alapítvány feladata: Településfejlesztés, melynek érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

  • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

  • kulturális tevékenység

  • kulturális örökség megóvása

  • környezetvédelem

  • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

  • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

  • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, az alapító okiratban foglaltakat elfogadja, és azt anyagilag támogatni kívánja.

 

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 
Friedrich Péterné a Kuratórium elnöke
Jordánné Kovács Klára Katalin a Kuratórium tagja
Ritz Eszter a Kuratórium tagja

Az alapítvány főbb tevékenységei:

2013-ban Palotabozsok című könyv összeállítása, megjelentetése.

Az alapítvány jelenleg az EFOP - 1.2.12-17-2017-00010 azonosító számú „Esélyteremtő programok megvalósítása Integrált esélyteremtés és felzárkóztatás komplex programokkal vidéki térségben élő gyermekek és fiatalok számára”című projektet valósítja meg, amelyről részletesen a fentebbi "kék" linken tájékozódhat. 
 

infoblokk_jobb_also_burned.png
bottom of page